• Geen favorieten

    Je kunt accommodaties toevoegen aan uw favorieten door op het te klikken.

+32 (0)58 533 999 Mijn Immo Europe Last-minutes

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ HET HUREN VAN EEN VAKANTIEWONIG
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op boekingen van een gemeubelde vakantiewoning (‘reservatiebewijs’) en maken er integraal deel van uit.
1 De boekingen
Immo Europe neemt alleen boekingen aan van personen met een leeftijd van 21 jaar of ouder. Voor groepen die buiten familieverband op vakantie komen moeten alle reizigers 21 jaar of ouder zijn. Als bij aankomst blijkt dat de reizigers niet aan onze voorwaarden voldoen mag Immo Europe de boeking nog annuleren.
Immo Europe behoudt zich het recht om te allen tijde, zonder opgave van reden, een boeking te weigeren.
Boekingen worden binnen de 5 werkdagen na ontvangst digitaal bevestigd samen met de uitnodiging tot betaling van het voorschot. Als er geen emailadres voorhanden is, wordt de boeking per post bevestigd.
De gast is verantwoordelijk voor het controleren van de correctheid van de bevestiging. Eventuele of beweerde onjuistheden dienen binnen de 10 dagen, na ontvangst van de bevestiging, schriftelijk gemeld te worden aan Immo Europe (per email of per post) of via de “Mijn Immo Europe” account.
10 dagen na de boeking nog geen bevestiging ontvangen? Neem onmiddellijk contact op, via het telefoonnummer 058/533 999 of per email naar reservations@immo-europe.be.
Boekingen zijn pas definitief, na ontvangst van het voorschot. Betaling van het voorschot impliceert de aanvaarding van de algemene voorwaarden. Meer info hierover in punt 6.
2 Boekingen op lange termijn/ voorreserveringen
Voorreserveringen worden opgemaakt wanneer de huurmodaliteiten en beschikbaarheden nog niet gekend zijn. De voorreservering wordt binnen de 10 dagen bevestigd. Hiervoor wordt een administratiekost van € 25,00 aangerekend.
Van zodra de exacte huurmodaliteiten en beschikbare periodes gekend zijn, worden die bevestigd aan de huurder. Indien de gevraagde vakantiewoning voor de voorgereserveerde periode niet beschikbaar is, dan zal een alternatief voorgesteld worden.
Deze voorreservering is geheel vrijblijvend tot na betaling van het voorschot. De eerder aangerekende € 25,00 administratiekost wordt in mindering gebracht van het eerste voorschot (te betalen binnen de 8 dagen na ontvangst van de definitieve boeking) of de administratiekost wordt teruggestort wanneer de huurder geen vakantiewoning huurt bij Immo Europe.
3 Prijzen
De prijzen op www.koksijdevakantie.be 
kunnen soms verschillen van de effectief geldende prijzen op het ogenblik van de boeking. Sommige elementen die in de prijs opgenomen zijn, worden op periodieke basis herzien zoals (maar niet beperkt tot) energiekosten, eindschoonmaak, …
Immo Europe behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen en/of toeslag in rekening te brengen. Immo Europe behoudt zich ook het recht om kortingsregelingen te wijzigen. Bij de boeking wordt de op dat moment geldende prijs bevestigd.
De prijs op de bevestiging is bindend. Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt na ontvangst van de bevestiging.
4 Inbegrepen en niet inbegrepen
4 a Inbegrepen in de prijs
Koud waterverbruik, glas- en brandverzekering, energieverbruik, boekingskosten, dossierkosten, taksen, eindschoonmaak
4 b Niet inbegrepen in de prijs
Bedlinnen, handdoeken, kinderbed, kinderstoel, parkeerkaart of andere services die extra bijgeboekt werden tijdens de boekingsprocedure, annulerings- en/of reisbijstandsverzekering en waarborg 
Volgende zaken zijn niet inbegrepen in de prijs van de eindschoonmaak en moet elke gast voor vertrek zelf doen: Afwas doen en/of vaatwasmachine leegmaken bij vertrek, keukenelektro uitwassen, vuilnis wegbrengen, gehuurd linnen afhalen en terugbrengen
5 Huisdieren
Het meenemen van huisdieren is enkel toegestaan mits schriftelijke toestemming van de eigenaar.  Zie de beschrijving van de vakantiewoning. Aanduiden op het moment van boeking of voor aankomst telefonisch of per email aanvragen . Er wordt €5/dag per huisdier toeslag aangerekend voor de extra reiniging met maximaal €35/per huisdier per reservering. Max. 2 huisdieren per vakantiewoning toegelaten. Huisdieren mogen niet alleen gelaten worden in de vakantiewoning.
6 Betaling
6 a
Bij boekingsbedragen boven € 150,00 wordt een voorschot gevraagd van 50% met een minimum van € 150,00 en dit binnen de 8 dagen na boeking.
Het saldo moet uiterlijk 30 dagen voor aankomst in het bezit zijn van het verhuurkantoor.
Bij boekingsbedragen tot € 150,00 wordt het volledige bedrag onmiddellijk betaald.
Last minute boekingen, geboekt 14 dagen of minder voor aankomst, dienen onmiddellijk betaald te worden via het online betaalplatform en uw persoonlijk “Mijn Immo Europe” account.
 6 b
Het voorschot geldt als boekingsbevestiging en als akkoord voor de in de boeking vermelde bedragen zijnde huur, waarborg en verplichte of vrijwillig gereserveerde extra services, zoals kunnen zijn (maar niet beperkt tot) annuleringsverzekering, bed- en badlinnen, eindschoonmaak, kindermeubilair,..
6 c
Bij niet tijdige of onvolledige betaling van de huurgelden bent u in gebreke. Het verhuurkantoor verstuurt 2 dagen voor de vervaldatum van het voorschot en van de restbetaling een klein geheugensteuntje.
Wanneer het voorschot binnen de 3 dagen na de vervaldag niet in het bezit is van het verhuurkantoor, is het verhuurkantoor gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.
6 d
Bij het uitblijven van betaling van het saldo blijft de huurder hier evenwel verantwoordelijk voor. De huurder blijft aansprakelijk voor alle kosten en schade die het verhuurkantoor en de eigenaar hierdoor lijden of kunnen lijden. De al betaalde gelden zullen verrekend worden met de ontbindingsvergoeding.
Wat is onze ontbindingsvergoeding?
Bij het niet in bezitnemen van de vakantiewoning, kan de huurder schriftelijk toelating geven aan het verhuurkantoor om de woning voor zijn rekening opnieuw te verhuren en dit na betaling van het saldo. Een herverhuringscommissie van 20% te rekenen op de huursom (zonder waarborg noch extra’s) zal door de huurder verschuldigd zijn, als de woning opnieuw kan verhuurd worden. 30 dagen na de voorziene vertrekdatum zal het verhuurkantoor een afrekening aan de huurder overmaken en de eventuele tegoeden terugstorten. De huurder kan zelf een andere huurder vinden en is verplicht de volledige identiteit van de nieuwe huurder (gast) mee te delen aan het verhuurkantoor en dit vóór aanvang van de huurperiode. In dit geval is er geen vergoeding verschuldigd aan het verhuurkantoor. Alle financiële compensaties dienen door de gasten/huurders onderling geregeld te worden.
6 e
De waarborg wordt ten laatste 30 dagen na vertrek aan de huurder terugbetaald. Niet inbegrepen kosten zoals buitensporig internet gebruik, opladen van auto’s zonder voorafgaande vermelding aan Immo Europe, herstellingen, extra reinigingskosten (art. 4b en art. 5), afhalen vergeten voorwerpen, opsturen vergeten voorwerpen, wegbrengen vuilnis (huisvuil, pmd, glas, papier) reinigen matrasbeschermers/dekbedden/kussens en niet betaalde bijgeboekte extra’s, worden van de waarborg afgetrokken.
7 Wijzigingskosten
Het verhuurkantoor is niet verplicht te voldoen aan wijzigingen in de boeking die aangevraagd worden na de totstandkoming van de boeking. Het is de vrije keuze van het verhuurkantoor en de eigenaar van de vakantiewoning om die wijzigingen wel of niet te accepteren. Voor elke wijziging kan het verhuurkantoor een wijzigingskost van € 25,00 aanrekenen. Worden niet aanzien als wijziging: het bijboeken van extra’s, het wijzigen naar een duurdere periode. Kosteloos wijzigen of annuleren kan binnen de 10 dagen na boeking en op voorwaarde dat het voorschot niet betaald is. Als het saldo/voorschot reeds betaald is, kan er slechts geannuleerd worden volgens de geldende annuleringsbepalingen, zie artikels 8 & 9.
8 Annuleringen
Bij annulering zijn volgende bepalingen en mogelijkheden van toepassing.
Gratis annulering kan tot en met 29 dagen voor aankomst zonder dat je een annuleringsverzekering hebt. Het reeds betaalde bedrag wordt integraal terugbetaald.
Annulering vanaf 28 tot 0 dagen voor aankomst zonder annuleringsverzekering
De huurgelden worden niet terugbetaald. o Hebt u enkel het voorschot betaald? Dan blijft u ondanks de annulering het huursaldo verschuldigd. Dit moet binnen de 7 dagen na annulering vereffend worden op onze rekening (zie uw reservatiedocument).
Heeft u het saldo betaald? Dan hoeft u niks meer te vereffenen.
De waarborg, de eindschoonschoonmaak, het energieverbruik en bijgeboekte extra’s worden dan wel terugbetaald.
Annulering vanaf 28 tot 0 dagen voor aankomst met annuleringsverzekering
U kan tijdens de boekingsprocedure via Immo Europe een verzekering nemen via onze partner Protections. Deze annuleringsverzekering kan slechts onderschreven worden tot de 10de van de maand volgend op de datum van reservering.
Wanneer u eigen een annuleringsverzekering heeft onderschreven, moet u een dossier openen bij de verzekeringsmakelaar. Als de reden van annulering onder de Algemene Voorwaarden van de verzekering valt zal de makelaar de huurgelden – de verzekeringspremie terugbetalen volgens de voorwaarden van het contract.
De waarborg, de eindschoonschoonmaak, het energieverbruik en bijgeboekte extra’s worden dan wel terugbetaald.
9 Verzekeringen
Annuleringsverzekering: zie punt 8
Brandverzekering: een glasbreuk- en brandverzekering is inbegrepen bij elke boeking. Breng het verhuurkantoor tijdens uw verblijf op de hoogte van brandschade en/of glasbreuk. Schroeivlekken worden niet gedekt door de brandverzekering.
10 Aankomst en vertrek
Voorafgaand aan de aankomst wordt elke huurder per e-mail ingelicht over de aankomstprocedure. Overhandig bij aankomst het uitgeprinte boekingsdocument of toon het gedownloade document op uw smartphone en ontvang de sleutels van de vakantiewoning. Check-in is tussen 15u* en 18u en op dinsdag en zaterdag tussen 15u en 17u. Aankomen na de openingsuren is enkel mogelijk op afspraak en op voorwaarde dat het saldo vóór aankomst in het bezit is van het verhuurkantoor.
Geen e-mailadres? De inlichtingen worden per post verstuurd.
Op de dag van vertrek moet de vakantiewoning ten laatste om 10u verlaten worden. Bij het niet tijdig verlaten van de vakantiewoning wordt er een extra nacht aangerekend.
Onverwacht buiten de openingsuren moeten/willen vertrekken, kan door de sleutels van de vakantiewoning in de brievenbus van het verhuurkantoor te deponeren.
Vroegtijdig verlaten van de vakantiewoning kan niet leiden tot enige vorm van terugbetaling.
*Het verhuurkantoor is in geen geval gehouden tot enige compensatie als er om 15u nog geen toegang kan verleend worden tot de vakantiewoning omdat de controle en eindschoonmaak nog niet konden worden uitgevoerd.
11 Huishoudelijk reglement
In elke vakantiewoning ligt een blauwe info map met de regels die in de vakantiewoning moeten worden gerespecteerd. In de gemeenschappelijke delen van een meergezinswoning hangt het huisreglement ook nog eens uit.
Elke huurder moet als “goede huisvader” omgaan met de inboedel van de vakantiewoning. Daarom vraagt het verhuurkantoor om bij aankomst de inboedel, de inrichting en de schriftelijke keukeninventaris (indien aanwezig) van de vakantiewoning grondig na te kijken en vastgestelde schade/tekorten onmiddellijk aan het verhuurkantoor te melden (email, telefoon, op kantoor).
De huurder moet bedlinnen gebruiken op de bedden (zelf meebrengen of huren).
De huurder mag tijdens zijn verblijf geen uitbreidingen of nieuwe abonnementen aanvragen van het digitaal televisieaanbod. Het is ook uitdrukkelijk verboden om programma’s aan te kopen, de paswoorden te kraken of te wijzigen of de beschikbare surfcapaciteit te overschrijden. Bij deze inbreuken zal een administratieve kost aangerekend worden, in verhouding met de gemaakte kosten en voor de inspanningen die nodig zijn om de originele situatie te herstellen
Als er na vertrek schade aan de inboedel en inrichting, of tekorten in de keukeninventaris vastgesteld worden, zullen de kosten voor herstelling of aanvullen van inventaris van de waarborgsom afgehouden worden.
Het verplaatsen van inboedel is verboden. Als er na vertrek inboedel moet terug worden geplaatst, zal daarvoor een forfaitaire kost van € 150,00 worden aangerekend.
Als er ongewild schade berokkend wordt aan de inboedel, moet het verhuurkantoor daar onmiddellijk van op de hoogte gebracht worden zodat er tot een gezamenlijke oplossing kan gekomen worden.
Ramen en deuren sluiten bij wind/regen. Bij afwezigheid telkens de vakantiewoning afsluiten. Technische defecten dienen onmiddellijk gemeld te worden zodat deze kunnen opgelost/ aangepakt worden. Tijdens het verblijf mogen aangebrachte publiciteitspanelen niet verwijderd worden. Tijdens het verblijf is het verboden om rookmelders en ander brandbestrijdingsmiddelen te verplaatsen of buiten werking te stellen. De brandveiligheid mag niet in het gedrang gebracht worden en evacuatieroutes mogen niet versperd of onbruikbaar gemaakt worden. Tijdens het verblijf mag een bezoek van het verhuurkantoor tussen 10u en 17u, mits voorafgaande verwittiging, niet geweigerd worden. Als er een openhaard aanwezig is, mag deze niet gebruikt worden, behalve met schriftelijke toestemming van het verhuurkantoor
Roken is in alle vakantiewoningen verboden.
12 Overmacht
Overmacht aan de zijde van het verhuurkantoor is van toepassing als de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van het verhuurkantoor: zoals oorlogsgevaar, personeelsstaking, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.
Wanneer de verhuring geen doorgang kan vinden door overmacht, hetzij door wettelijke of reglementaire bepalingen, waardoor de vakantiewoning niet aan de toerist afgeleverd kan worden, aanvaardt de toerist dat de boeking omgezet kan worden naar een voucher, ter waarde van de voorziene prijs, eventueel na aftrek van een administratieve kost ten gunste van het verhuurkantoor, welke evenwel maximaal 10% van de prijs mag bedragen.
13 Aansprakelijkheid
Het verhuurkantoor kan niet aansprakelijk gesteld worden voor: Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of als gevolg van een verblijf in één van de vakantiewoningen. Defecten/ pannes van technische apparatuur in de vakantiewoning.
Storingen zoals een liftpanne, uitvallen van collectieve nutsvoorzieningen in het gebouw, renovatiewerken in naburig gelegen gebouwen of wooneenheden in hetzelfde gebouw als de vakantiewoning, wegeniswerken, werken aan de algemene nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, internet, televisienetwerk).
De gast en diegenen die hem/haar vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die ontstaan is als direct of indirect gevolg van het verblijf. Ongeacht of die werden veroorzaakt door het handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich eveneens in de vakantiewoning bevinden, en ook alle schade veroorzaakt door een dier die zij onder zich hebben.
Het aantal personen die de woning mag betrekken, wordt bepaald door formele aanduiding in de beschrijving van de vakantiewoning op de website. Het niet naleven van deze beperking heeft een onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst tussen het verhuurkantoor en de gast als gevolg en dit zonder financiële tegemoetkoming.
Bij het niet correct gebruiken of het niet correct achterlaten van de vakantiewoning kunnen aanvullende (schoonmaak) kosten worden aangerekend.
In geval van een dubbele boeking door het verhuurkantoor of de verhuurder, betaalt het verhuurkantoor de gast de gestorte som terug vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van € 200,00. Het verhuurkantoor kan een alternatieve vakantiewoning voorstellen indien beschikbaar.
 14 Klachten
Immo Europe is 24u/24u bereikbaar voor dringende defecten (geen warm water, verwarming, elektriciteit, verstoppingen of lekken). Andere technische defecten worden tijdens de kantooruren behandeld. Op zon- en feestdagen is het mogelijk dat er geen hersteldienst beschikbaar is. In dit geval wordt de eerstvolgende werkdag het nodige gedaan.
Ondanks alle voorzorgen van het verhuurkantoor kan het voorkomen dat er een gerechtvaardigde klacht is. Deze klacht moet direct en ter plaatse door een medewerker van de vakantieverhuurdienst kunnen worden vastgesteld, om het verhuurkantoor in de gelegenheid te stellen deze onmiddellijk op te lossen.
Netheidsklachten worden enkel aanvaard op de dag van aankomst en mits het verhuurkantoor de opmerkingen heeft kunnen vaststellen en heeft kunnen rechtzetten door zelf een poetsdienst langs te sturen om de opmerkingen aan te pakken. Zelf schoonmaken geeft in geen enkel geval aanleiding tot het verkrijgen van een financiële compensatie.
Klachten die pas gemeld worden op de dag van vertrek kunnen nooit leiden tot het verkrijgen van een financiële compensatie.
Het verhuurkantoor is in geen geval gehouden tot enige compensatie als de technische defecten niet tijdig gemeld worden en/of de hersteldienst geen toegang krijgt tot de vakantiewoning om de herstelling uit te voeren.
Mocht de klacht niet tot tevredenheid zijn afgehandeld, dan heeft de gast uiterlijk tot 1 maand na vertrek uit de vakantiewoning, de gelegenheid om dit schriftelijk te melden via het e-mailadres reservations@immo-europe.be of per post aan Immo Europe, t.a.v. verantwoordelijke vakantieverhuur, Zeelaan 212, B-8670 Koksijde.
15 Toerisme Vlaanderen
Het agentschap Toerisme Vlaanderen is de bevoegde instantie waarbij verdere informatie verkregen kan worden over de reglementering over de exploitatie van een toeristisch logies (Decreet van 5 februari 2016 houden het toeristische logies en haar uitvoeringsbesluiten) en waarbij de toerist, in voorkomend geval, daarover een klacht kan indienen.
Contact: Agentschap Toerisme Vlaanderen
T: 0032 2 504 04 00
E-mail: logies@toerismevlaanderen.be
Hoofdkantoor: Grasmarkt 61 1000 Brussel
 
Promo Favoriet Nieuw